Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 

Hoa Mai lại nở khói pháo bay.
Nguyễn Hiền tứ xứ lại sum vầy.
Kẻ đến người về ôi náo nức.
Gặp gỡ vui mừng tay nắm tay.
Ý, Anh, hai O về viếng xóm.
Pháp, Mỹ, ba thằng ghé thăm quê.
Hiền hữu bao năm nay hội ngộ.
Da nhăn tóc bạc nào có hay.
Chúc thầy, cô, bạn, khắp đó đây.
Trên thuận dưới hoà lắm điều may.
Trổ tướng, phát tài, thêm tuổi thọ.
Tân niên trà tửu quây quần say

Calif, Feb 11, 2018
Nguyễn Tam Sơn, và góp ý của nhóm NH lớp 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *