10 thoughts on “Cáo Phó Cụ Ông Lê Nhứt”

  1. Thành thật chia buồn cùng Thanh và toàn thề gia quyến. Cầu mong Bác sớm về nơi an nhàn.
    KimOanh & anh Kim

  2. Thành thật chia buồn với Thanh và gia đình về mất mát lớn lao này vào ngày đầu năm.
    Mong Bác an nghỉ vĩnh hằng.

  3. Thành thật chia buồn cùng Thanh & gia đình. Cầu mong huong linh Bác trai thanh thản sớm tiêu diêu về Miền Cực lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *