Thung Lũng Mộng Mơ 2019, Số 2

Ba Núi say sưa dìu eo nhỏ.
Trăm hoa rộn rã nhịp chân thon.
Hội ngộ gợi nhớ thuở mầm non.
Đôi bóng cùng vui trên sân cỏ.
Nay em hết đeo khăn quàng đỏ.
Vai gầy lũng lẵng túi Eo Vi*.
Mai sau đoàn tụ hay chia ly.
Kỹ niệm như vầng trăng sáng tỏ.

* Eo Vi = LV

Ngọc Hân (NH lớp9)
Nguyễn Tam Sơn (NH lớp6)
Aug 20, 2019

2 thoughts on “Thung Lũng Mộng Mơ 2019, Số 2”

  1. Hồn thơ lai láng ghê rứa Sơn! Chị lau tau hai câu để chọc Sơn thôi nhưng lại được hưởng ké cả bài thơ, le thì thôi 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *