Sinh Nhật 60 Năm NH-Lop10

Hình ảnh và video clip nhân hội ngộ sinh nhật 60 của NH-Lop10 do anh Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ. Trang nhà chân thành cám ơn anh.

*Xin bấm vào link dưới đây để xem trang hình ảnh.

Hình ảnh hội ngộ (Link)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *