12 thoughts on “Phân Ưu Cụ Ông Nguyễn Cúc”

  1. Xin chia buồn cùng Chánh và gia đình trước sự mất mát lớn lao này. Cầu xin bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

    Thủy Tiên

  2. Xin chưa buồn cùng Chánh và gia đình. Nguyện cầu cho hương hồn của bác trai sớm về nơi nhàn cảnh.
    Nhuhoe

  3. Xin thành thật chia buồn cùng Chánh và gia quyến. Nguyện cầu hương linh Bác trai sớm được thanh thản.

  4. Xin chia buồn cùng Chánh và gia đình. Cầu cho hương linh Bác trai thanh thản về chốn Vĩnh hằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *