Tìm bạn lớp 11/75

Năm 1975 tôi có học trường Nguyễn Hiền lớp 11 một thời gian, có quen biết một người bạn tên là LÝ THỊ KIM CHI, sau đó mất liên lạc đến bây giờ. Nghe nói Kim Chi học ra trường Bác sĩ y khoa ngành Răng Hàm Mặt. Mới đây đã sang Hoa Kỳ đoàn tụ. Đọc được đoạn nhắn tin này xin liên lạc để ôn lại kỉ niệm những ngày xưa chung lớp. Cảm ơn

SON HOANG  email:  sonxhoang@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *