Mạnh Dũng nhắn tin

***Tìm bạn cùng lớp

Chào các bạn. Nguyễn Mạnh Dũng 8/3 niên khóa năm 75, lớp cô Mộc chủ nhiệm. Lớp Huỳnh Thái Hòa, Trần Phước An, Nguyễn Quang Trung, Đặng An Minh Luân, Trương Đình Nhân, Nguyễn Trí Dũng, Phạm Đỗ Minh Quốc, Đinh Anh Tuệ, Nguyễn Văn Đức, Lê Tự Thanh Tâm … đây. Mình ở Đà Nẵng. Mong muốn liên lạc lại với các bạn cũ. Xin để lại tin nhắn trong phần góp ý (comment).

Mạnh Dũng (NH-Lop8)

3 thoughts on “Mạnh Dũng nhắn tin”

  1. Dinh Anh Tue is MD in Houston, Texas, just google his name.
    Truong Dinh Nhan is also MD, probably in Oklahoma, try google
    Lien lac Quoc Pham . Quoc has a lot of 8th grade classmates info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *