Vĩnh Thành nhắn tin

***Tìm bạn cùng lớp

Mình cũng là học sinh TTGD Nguyễn Hiền, Đà nẵng. Mình tên Nguyễn Thị Vĩnh Thành, học ở đó từ lớp Nhất, đến 29.3.1975 đang học lớp Năm với Thầy Nguyễn Xuân Sắc thì nghỉ. Mong muốn tìm lại bạn bè thuở xưa. Xin để lại tin nhắn trong phần góp ý (comment) hoặc liên lạc qua email  Drnguyenthi@gmail.com. Rất mong tin các bạn.

Vĩnh Thành (NH-Lop5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *