Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2020

Mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, Trương Phương Linh (NH-Lớp 8) ghé thắp hương Thầy Cẩm A , Thầy Uyển và thăm cô Hội Minh , cô Diêu ! Nhân dịp này được gặp thêm các anh chị học sinh cũ trường Hoà vang của cô Minh – thật vui!
(Hình ảnh và video clip lấy từ trang Facebook của Trương Phương Linh. Cảm ơn Linh đã cho chia sẻ)

One thought on “Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2020”

  1. Thật cảm động. Cô Diêu và Cô Hội Minh vẫn còn nét ngày xưa. Xin kính chúc hai Cô khỏe mạnh và hạnh phúc.
    Giáng-Tiên, lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *