Rằm tháng 7

Ở nơi các xứ Tây Phương, họ có ngày lễ Cha và lễ Mẹ để con cái có dịp bày tỏ tình thương yêu đến cha mẹ, bằng quà cáp, bông hoa hay bữa tiệc. Còn ở nơi xứ mình chỉ có một ngày lễ để gói tròn tâm tưởng ấy, đó là ngày Lễ Vu Lan theo như trong truyền thống Phật Giáo.

Vào ngày đó, lúc tôi còn nhỏ tôi thường được đi Chùa, tụng kinh, phát nguyện làm điều lành và cầu xin chư Phật phù hộ cho cha mẹ được mạnh khỏe và sống đời với mình. Quà cho cha mẹ chỉ có vậy: bày tỏ sự hiếu thảo. Vậy mà rồi không biết bao nhiêu ngày sau đó mình lại vô tư tiếp tục làm buồn lòng cha mẹ.

Bây giờ tuổi đã chớm thu, lại thêm được làm mẹ nên tôi cố gắng vô cùng để mỗi ngày là ngày Vu Lan, vì mẹ vẫn còn nhưng ba đã khuất bóng. Cả hơn một năm nay có nhiều tâm trạng quá nên tôi dễ mũi lòng. Nên nghe anh chủ mạng rủ rê tôi ráng làm bài thơ tặng bạn bè mùa Vu Lan. Có sẵn bài thơ làm từ mấy năm trước ở Việt Nam, xin viết thêm một bài để tặng các bạn đi nhà Thờ.

Cầu chúc các bạn một ngày rằm tháng 7 bình an, được vui bên cha hay mẹ nếu còn. Và nếu không, xin bạn thắp dùm nén hương hoặc cây nến trên bàn thờ bác dùm tôi nhé.

Sáng nghe chuông chùa đổ rộn vang
Đón mừng mùa báo hiếu Vu Lan
Cuối đầu con lạy mười phương Phật
Cầu cho cha mẹ được bình an
Mẹ cha quá vãng con xin khấn
Tịnh độ từ đây cõi an nhàn
(Sài gòn, cảm tác ngày Vu Lan 2017)

Rằm tháng 7, trăng tròn ôi đẹp quá
Chuông nhà thờ xa, vọng tiếng rền vang
Chúa nhân từ đứng dưới ánh hào quang
Đang chúc phúc Mẹ Maria thánh thiện
Nghe lời Chúa con cầu cho cha mẹ
Được bình an ở chốn thế gian này
Nếu mẹ cha không còn ở nơi đây
Xin Ngài nhận cho vào trong nhà Chúa
(Đêm 13 tháng 7)

Thủy Tiên

4 thoughts on “Rằm tháng 7”

  1. Cảm ơn Tiên. Nghe hai chữ Vu Lan là đã thấy nhớ cha nhớ mẹ muốn cay mắt, huống chi lại có thêm thơ Tiên làm!

  2. Cảm ơn Thủy Tiên tuy rất bận bịu nhưng cũng bỏ thời gian sáng tác thơ văn cho bạn bè thưởng thức. Xin cầu nguyện ơn trên ban phước ngàn đời an hưởng cho Cha Mẹ ở cỏi Vĩnh Hằng. Những bạn còn Cha Mẹ, xin cho người được khỏe mạnh và vui vẻ để sống lâu bên con cháu.

  3. Cảm nhận của Chị Thủy Tiên đúng quá, Ngày nào cũng là ngày Vu Lan. Tình yêu cha mẹ không có tôn giáo. Xin chuông chùa và chuông nhà thờ vọng lời cầu an cho các bậc sinh thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *