8 thoughts on “Phân Ưu Ông Đoàn Dư Hưng”

  1. Thành kính phân ưu cùng Thím, các anh chị và đại gia đình,
    Nguyện cầu cho linh hồn của Chú sớm được siêu thoát và về nước Chúa.

  2. Xin chia buồn cùng Sỹ và gia đình. Cầu nguyện cho linh hồn Bác sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

  3. Xin thành thật chia buồn cùng các anh chị và gia quyến. Nguyện linh hồn Bác được về an nghỉ trên nước Chúa.

  4. Thành kính phân ưu cùng hai chị hai anh và gia đình. Nguyện xin hương hồn bác trai sớm được thanh thản.

  5. Phúc xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Cầu chúc cho linh hồn bác được sớm siêu thoát.
    Thành kính.

  6. Xin chia buồn cùng các anh chị và tang quyến. Cầu nguyện cho bác trai sớm yên nghỉ nơi thiên đàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *