11 thoughts on “Phân Ưu Ông Phan Quang Minh”

  1. Xin chia buồn cùng Hỷ Ánh và gia đình. Càu xin hương hồn bác sớm được siêu thoát

  2. Em xin thành thật chia buồn cùng anh Hỷ và gia đình. Mong Bác yên nghỉ cõi Vĩnh hằng 🙏🙏

  3. TV xin chia buồn cùng Hỷ Ánh và gia đình. Cầu cho hương linh của Bác sớm về cõi Niết Bàn.

  4. Xin chia buồn với Hỷ cùng gia quyến. Cầu cho bác vãn sanh cực lạc.
    Trân trọng chia buồn.
    Lê Đình Quang

  5. Như Hoa và Như Hoè xin thành kính chia buồn cùng anh Hỷ và tang quyến, cầu xin cho bác trai sớm được về nơi nhàn cảnh 🙏

  6. Thành kính phân ưu cùng anh Hỷ và tang quyến. Cầu cho hương linh bác thanh thản về Cõi Tịnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *