7 thoughts on “Phân ưu cụ bà Nguyễn Thị Huệ”

  1. Anh Đạt và Từơng Vi xin chia buồn cùng vợ chồng Mỹ Hạnh và gia quyến. Cầu cho hương linh Bác sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.

  2. Xin thành kính phân ưu cùng chị Mỹ Hạnh và tang quyến. Kính mong hương hồn bác gái sớm về nơi nhàn cảnh.

    Như Hoa & Như Hoè

  3. Thành kính phân ưu cùng gia đình, cầu chúc bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.. Nam mô tiếp dẫn đạo sư, a di đà Phật!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *