11 thoughts on “Phân ưu cụ bà Nguyễn Thị Mai Hương”

 1. Thành thật chia buồn cùng Cường và Hạnh. Cầu xin hương linh Bác sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

 2. Thành kính phân ưu cùng Cường, Hạnh và gia đình,
  Nguyện cầu cho hương linh của Bác gái sớm được siêu thoát.

 3. Xin thành thật chia buồn cùng Cường & Hạnh và toàn thể gia quyến! Mong hương linh bác gái sớm được siêu thoát.
  Tú Trinh và gia đình
  Thành kính phân ưu 🙏🎉❤️

 4. Thành thật chia buồn cùng Cường và gia đình. Cầu xin bác gái sớm được thanh thản.

 5. Xin chia buồn cùng Cường và toàn thể gia quyến, cầu
  mong Hương hồn bác sớm được siêu thoát về cõi an lạc.

 6. Chị xin chia buồn cùng Cường và toàn thể gia đình. Cầu xin bác gái sớm được tiêu diêu miền Tịnh độ.

 7. Xin thành kính chia buồn với Cường và tang quyến. Cầu cho hương linh bác gái sớm về nơi nhàn cảnh.
  Nhuhoe

 8. Xin chia buồn cùng Cường và gia đình. Cầu mong cụ bà sớm được siêu thoát và tiêu diêu nơi miền Cực lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *