Phân Ưu Bạn Nguyễn Vũ

Một người bạn rất thân thương của lớp 9 vừa vĩnh viễn ra đi. Vô cùng thương tiếc Nguyễn Vũ.

 

**********

Thêm hình và video hôm nay bạn cùng lớp đến tiễn Vũ ra đi.

**********

25 thoughts on “Phân Ưu Bạn Nguyễn Vũ”

 1. Xin được thắp nén nhang. Em thành thật chia buồn cùng gia đình anh Vũ và chị Hương. Cầu mong Anh Vũ yên nghỉ cõi vĩnh hằng 🙏🙏

 2. Xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu bạn Vũ sớm siêu thoát và an nghỉ nơi cõi vính hằng. Rất thương tiếc.

 3. Xin thành thật chia buồn cùng Hương và các cháu. Nguyện cầu hương linh Vũ sớm về cõi niết bàn.
  Rest In Peace Vũ.

 4. Xin chia buồn cùng Hương và toàn thể gia quyến,
  Nguyện cầu cho hương hồn Vũ sớm được siêu thoát về
  Cõi an lạc.

 5. Xin chia buồn cùng Hương và các cháu. Mong chị tìm được niềm an ủi Vũ đã về nơi cõi không còn đau đớn nữa.

 6. Xin thành thật chia buồn cùng Hương và tang quyến. Mong cho hương hồn của bạn Vũ sớm về nơi nhàn cảnh 🙏🙏🙏

 7. Vô cùng thương tiếc, xin được chia buồn cùng chị Hương và gia đình. Nguyện cầu hương hồn Vũ sớm được thanh thản.

 8. Xin chia buồn cùng chị Hương và toàn thể gia đình. Cầu nguyện bạn Vũ ra đi thanh thản về bên kia thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *