Phân Ưu Bà Phan quang Minh

Trang nhà ttgdnguyenhien.com xin chia buồn cùng anh Phan Quang Hỷ:

Please complete the required fields.
Please select your image(s) to upload.

6 thoughts on “Phân Ưu Bà Phan quang Minh”

  1. Thành thật chia buồn cùng Hỷ, Ánh và gia quyến. Cầu mong cho hương hồn Bác sớm về Cõi Niết Bàn

  2. Xin chia buồn cùng Hỷ và gia đình. Cầu mong cho cho hương hồn bác sớm được siêu thoát.
    Hoàng Dung Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *