8 thoughts on “Phân Ưu Ông Vũ Thiện Hưng”

  1. Em & Anh Tuấn xin cảm tạ các anh chị. Lời chia buồn xoa dịu được út nhiều nỗi đau mất mát lớn lao của Gia Đình chúng em. Ông Cụ thật hiền lành đạo đức, tốt đẹp với tất cả mọi người. Chúng em xin Chân Thành Cảm Tạ.

  2. Xin chia buồn cùng Tuấn Đoan Trinh và tang quyến.
    Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ Antôn vào hưởng bình an bên nhan thánh Chúa

  3. Xin chia buồn cùng Tuấn và Đoan Trinh trong sự mất mát lớn lao này. Cầu xin linh hồn bác sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

  4. Anh xin chia buồn cùng Đoan Trinh – Tuấn và gia đình. Cầu nguyện cho bác trai sớm an nghỉ nơi nước Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *