5 thoughts on “Joy to the World”

  1. Gởi đến quí thấy cô và đại gia đình TTGD Nguyễn Hiền lời chúc mừng Giáng Sinh với đầy niềm vui và hạnh phúc.

    1. Lần ni thiếu chuông rè LP. Lần sau bận đi xa thì cũng có thể thu âm bằng phone được. Trong bài này CR THg và NHoè thu âm bằng phone đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *