Đằng Sau Một Nỗi Buồn (Audio)

Sắp Tết tôi hay lục đọc lại một bài viết cũ về Mẹ mình đăng đã khá lâu. Năm nay khỏe hơn, khỏi đọc mỏi mắt vì có cô bạn Như Hòe đọc dùm thành audiobook rồi 😊 Chia sẻ với đại gia đình Nguyễn Hiền nhé! Quả thật thì ai mà không nhớ ít nhiều kỷ niệm về Mẹ khi Tết đến. Bao nhiêu là kỷ ức tuổi thơ hiện về.

**Đường dẫn bài viết (Link)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *