19 thoughts on “Phân Ưu Thầy Nguyễn Quang Sắc”

 1. Con xin thành kính phân ưu cùng gia đình thầy. Cầu hương hồn thầy sớm được siêu thoát về nơi an lạc.

 2. Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy. Cầu xin hương hồn thầy sớm được siêu thoát về nơi an lạc.

 3. Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi Vĩnh Hằng.

 4. Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy. Nguyện cầu hương linh thầy sớm vãng sanh cực lạc.

 5. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 6. Con xin được chia buồn cùng cô và tang quyến. Nguyện xin hương hồn thầy được an vui nơi cõi vĩnh hằng.

  Thành kính,
  Nhuhoe

 7. Năm đầu tiên (lớp 5). Từ Sàigon ra Đà Nẵng học lớp 5B với Thầy Sâc. Đoan Trinh, Đoan Trang & Ánh Hồng được Thầy cho ngồi cùng bàn hàng đầu. Ba đúa vừa gập đã thân thiện và khắn khít với nhau. Nói chuyện nhiều đến nỗi, sau vài tuần Thầy phải tách ra, mỗi đưa một nơi… Đoan bị sụt xuống hàng ba ngồi giữa Ngọc Sương và Vân Mỹ, ngồi xa bàn Thầy lại càng nói chuyện nhiều hơn :). Mỗi tháng học bạ đều được đứng nhất nhì ba trong lớp, nhưng điểm hạnh kiểm thì lúc nào cũng bị thấp. thầy hay phê là “nói chuyện nhiều/ chia trí trong lớp/ cần bớt nói chuyện…”. Mỗi ngày thầy lái chiếc xe Là Đà Lạt đi dậy thật là oai phong. Lúc nào mình cũng thấy thật hiền hòa dễ tính. Chỉ một lần không biết Nguyễn Quang Lân làm gì, mà thầy gọi lên, quát cho ba roi giua lớp học. mấy đưa con gái nhìn Lân bị ăn đòn m sợ xanh mặt. Hôm đó mới biết Lân là con trai của Thầy. Hôm nay được tin Thầy ra ddi, biết bao nhiêu kỷ niệm thuở bé ủa về. Đoan xin thành thật chia buồn cùng Lân và Tang quyến. Nguyện linh hồn thầy sớm về nước Vĩnh cữu. Con đốt nén hương, xin dâng ba lậy đến Thầy

 8. Thành kính phân ưu cùng gia đình Lân. Cầu nguyện hương hồn của Thầy sớm yên nghỉ cỏi Vĩnh Hằng.

  Giáng-Tiên và gia đình

 9. Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy. Nguyện xin hương hồn thầy sớm được thanh thản.

 10. Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy. Cầu nguyện cho hương linh Thầy sớm về nơi an lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *