9 thoughts on “Phân Ưu Bà Võ Thị Kim Lan”

  1. Xin chia buồn cùng Thanh và toàn thể gia quyến. Cầu mong linh hồn bác Sớm được siêu thoát về bên cõi Phât.

  2. Xin chia buồn cùng Thanh và gia đình. Cầu nguyện cho hương hồn của bác gái sớm về nơi cỏi tịnh độ.

  3. Xin được chia buồn cùng Thanh và gia đình. Cầu nguyện cho hương hồn của bác gái sớm về nơi nhàn cảnh.

    Nhuhoe

  4. Cám ơn Mình , Hiền đã báo tin
    Xin chia buồn cùng Thanh và gia đình. Cầu mong cho hương hồn bác sớm được siêu thoát cỏi tịnh độ

  5. Hiền xin chia buồn cùng Thanh và gia đình. Kính nguyện cho hương linh bác gái bình an về cõi Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *