14 thoughts on “Phân Ưu Ông Đỗ Hữu Nho”

  1. Thành kính phân ưu cùng tang quyến Giáng Tiên. Nguyện cầu cho linh hồn bác sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

  2. Chị xin chia buồn cùng Giang Tiên và gia quyến. Cầu nguyện cho hương linh Bác sớm về với Chúa.

  3. Thủy Tiên xin chia buồn cùng Giáng Tiên và gia đình. Cầu mong bác bình an cõi Vĩnh hằng .. 🙏🏻🙏🏻

  4. Nguyện xin Chúa Phục sinh đón nhận linh hồn Antoine về an hưởng bên nhan thánh Chúa .
    Xin chia buồn cùng Giáng Tiên và gia đình .

  5. Xin được chia buồn với Giáng Tiên và gia đình. Nguyện xin bác trai sớm được thanh thản.

  6. Doan & anh Tuấn xin thành thật chia buồn cùng Giáng Tiên và toàn thể tang quyến. Bác Trai đã được về với Chúa và gặp lại Bác Gái ở trên thiên đàng rồi. Cố gắng lên GT nhé. Nhớ và Thương lắm Giáng Tiên.

  7. Anh xin chia buồn cùng Giáng Tiên và gia đình. Cầu nguyện cho linh hồn bác trai sớm về nước Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *