Capri c’est fini

Mai sau thôi đã hết

Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi! đã hết!
Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn sâu

Thôi chia tay nhé em yêu – Mầu trời chiều tình buồn theo
Sao em yêu nỡ quay mau – Ôi! bao nhiêu là sầu đau

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nghe như trong cơn dông bão
Thôi chia tay nhé em yêu – Dù tình còn thương mầu áo

Thôi chia tay nhé em yêu – Một lần này, ngàn đời sau
Giọt lệ nhòa mắt đêm thâu – Xin cơn mưa về thật mau

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nơi ta yêu nhau đắm đuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Lời tạ tình cho lần cuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Cuộc tình đầy còn bao nhiêu?
Qua cơn mê những năm xưa – Ta đưa nhau vào mộng mơ

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau thôi đã hết, đã hết . . .

 

Capri c’est fini

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider
Nous n’irons plus jamais, Ce soir c’est plus la peine,
Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années;

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider
Parfois je voudrais bien, Te dire recommençons,
Mais je perds le courage, Sachant que tu diras non.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Mais je me souviendrais,
Le premier rendez-vous,Que tu m’avais donné,
Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années,
Nous n’irons plus jamais, Plus jamais, plus jamais.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.
Capri, oh c’est fini,Et dire que c’était la ville de mon premier amour,
Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour

Capri, c’est fini, fini . . .

3 thoughts on “Capri c’est fini”

  1. Hay quá Đôn ơi! Đang uống cà phê và thưởng thức bản nhạc Pháp làm chạnh lòng nhớ bạn bè Lycee Blaise Pascal & TTGDNH một thời niên thiếu ở quê nhà. Cám ơn Đôn đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *