Ca Khúc Mùa Hè

Xin gởi đến các bạn những ca khúc mùa hè của nhóm Cái Chuông Rè (NH-Lop9).

One thought on “Ca Khúc Mùa Hè”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *