NHLOP6-PLAYLIST

Trang Hát Cho Nhau Nghe của nhóm NH-Lop6. Cám ơn các bạn đã nhiệt tình đóng góp vào trang nhà TTGD Nguyễn Hiền.

6 thoughts on “NHLOP6-PLAYLIST”

  1. Cám ơn anh Hiền đã đưa bài của em lên trang NH , em sẽ tiếp tục cho đến khi mọi người ngộ độc mới thôi

  2. ĐT hát tiếng Việt và tiếng Pháp đều hay cả, giọng ấm nữa. Hy vọng được nghe thêm những bản nhạc khác của ĐT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *