Ca Khúc 30 Tháng 4

Xin gởi đến các bạn những ca khúc kỷ niệm 30/04/1975, ngày bắt đầu cho một đoạn đường đầy oan khiên của dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *