Tre Trúc và Mưa

Ngoài trời gió lặng mây thưa.
Nhưng sao tôi thấy như mưa trong lòng.
Giông tố khi em lấy chồng.
Tiếc thương cá chậu chim lồng nơi xa.
Em qua cầu với người ta.
Cầu tre thiếu nhịp lo em…mất đà.
Một mai em đến thăm nhà.
Nắng mưa bến vẫn chờ phà đến trưa.
Thôi .. đừng nói chuyện ngày xưa.
Hôm nay mưa lớn..ai đưa em về?

Nguyễn Tam Sơn, NH lớp 6
08 tháng 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *