Tin Họp Mặt Blaise Pascal

Thân gởi các cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền,

      Như các bạn đã biết, ngôi trường cũ của chúng ta là cái nôi của ba trường College Francais de Tourane, Blaise Pascal Da Nang và Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền. Tính từ ngày thành lập trường đến năm tới (1955-2020) là đúng 65 năm. Nhân dịp kỷ niệm này các anh chị cựu Blaise Pascal sẽ tổ chức họp mặt ở Washington D.C. vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Trong tình thân đã từng có khoảng thời gian ngồi dưới cùng một mái trường, các anh chị Pascal muốn trang nhà chuyển thư mời tham dự đến các cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền. Xin mời các bạn vào link sau đây để biết thêm chi tiết về chương trình họp mặt.

***Họp Mặt BP Washington, D.C. 2020 (LINK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *