Quán Cơm Tình Thương

***Nhận được email từ Amicale BPDN về việc quỹ đóng góp cho Quán cơm tình thương ở Đà nẵng. Mong chung tay từ ACE Nguyễn Hiền.

Mến gửi các Anh, Chị và các Bạn,

Thắm thoát mà đã hơn 6 tháng từ ngày nhóm BP bắt đầu giúp Quán Cơm Tình Thương ở DNG. Vào thời điểm đó, cô chủ quán xin mình giúp đỡ cho đến cuối năm 2020, vì cô nghĩ đến lúc đó, đại dịch đã hết và cô có thể tự lo liệu như trước!

Nhưng không ngờ, đại dịch Covid-19 không những không được chặn đứng vào cuối năm qua, mà nay, không ai biết đến khi nào nó mới chấm dứt!
Chỉ hy vọng với các chiến dịch chích ngừa đang được đẩy mạnh ở nhiều nước, đời sống trên thế giới sẽ dần dần trở lại bình thường, trong một tương lai không quá xa!

Trong khi chờ đợi, QCTT vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của các mạnh thuờng quân.

Hiện quán đã giảm bớt hoạt động so với lúc trước, một phần vì tài chính eo hẹp (mở cửa 2 ngày mỗi tuần thay vì 3 ngày), một phần vì “khách” nuôi thân nhân ở nhà thương, không được phép rời bệnh viện ra ngoài mua cơm như trước, nên số lượng phần ăn, từ 100-150 suất mỗi ngày, nay giảm còn 70-80 suất.

QCTT rất mong mình tiếp tục chung sức với họ để quán được tiếp tục mở cửa, lần này trong vòng một năm (vì ai cũng hiểu, cuộc sống sẽ chưa trở lại bình thường trước cuối năm 2021 này!).

Vậy nếu được, xin các Anh, Chị và các Bạn tiếp tục vui lòng giúp QCTT, được chừng nào, hay chừng nấy.

Đóng góp xin gửi về Amicale BPDN qua chị Claude Carrobourg (Europe) hay Hong Yao Minh (Mỹ, Canada) hay trực tiếp về VN qua Hồng Huệ tại DNG.

Cuối tuần này Amicale sẽ tổng kết các số tiền nhận được, chia đều ra từng tháng và gửi cho Hồng Huệ, người quản lý trực tiếp các chi tiêu với cô chủ quán.

Cũng xin báo với mọi người, các em Nguyễn Hiền vừa cho biết sẽ chung tay với các anh chị BP trong việc này.

Sau đây xin gửi mọi người vài hình của QCTT mà Hồng Huệ đã gửi cho MT trong những tháng qua.

Xin cám ơn và xin chúc tất cả mọi điều tốt đẹp, an lành.

Thân mến,

Minh Tâm

***Vài hình ảnh của Quán cơm tình thương:

One thought on “Quán Cơm Tình Thương”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *