Giới Thiệu Sách

Rất hãnh diện giới thiệu đến các anh chị một tác phẩm của cựu học sinh TTGD Nguyễn Hiền vừa được xuất bản hôm nay: “30 Tháng Tư: Tìm Hiểu Lịch Sử Gia Đình Người Việt Tị Nạn” (Nguyễn Lâm Kim Oanh).

Link giới thiệu sách từ báo Phố Nhỏ Online:

https://phonhonews.com/30-thang-tu-tim-hieu-lich-su-gia-dinh-nguoi-viet-ti-nan-nguye%CC%83n-lam-kim-oanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *