Gặp lại bạn ở Dallas

Dallas gặp gỡ một người bạn NH lớp 9 sau mấy chục năm. Vậy mà bạn mình vẫn còn nhận ra Thanh Hà, Trần Phước Hà, Trần Phước Hân. Côn Hà thì nhớ tên Hoàng Thạch rất rõ, nhưng chỉ là không nhớ mặt, vì đã quá lâu năm nên có nhiều thay đổi. Nhưng chỉ vài phút sau thì cũng y chang như ngày xưa, cái vui thân tình trở lại ngay, quả vậy tình bạn cũ dù ỏ đâu hay ra sao vẫn không hề đổi thay. Hà chia sẻ vài tấm hình trong ngày gặp nhau.

Thân mến
Thanh Hà

One thought on “Gặp lại bạn ở Dallas”

  1. Quá vui! Vẫn nhớ lần đầu về Việt nam có gặp Hoàng Thạch, Nguyễn Xuân Phát, Lưu Đức và Nguyễn Văn Hùng ( đã mất) ở Sài gòn. Mới đó mà đã gần 10 năm. Chúc Thạch có một chuyến Mỹ du thật vui và bình an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *