YênKhê WHITE BLANK

Xin gửi đến Đại gia đình TTGD Nguyễn Hiền những hình ảnh trong buổi triển lãm của ái nữ cô Hồng Hạnh, Trần Nữ Yên Khê. Tên của buổi triển lãm là White Blank. Thay mặt NH chúc mừng Yên Khê, Anh Hùng cùng gia đình thầy cô. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *